Over Junushoff

De geschiedenis van theater Junushoff in Wageningen begint al in 1880. Toen werd op 27 mei, midden in een park, een gebouw geopend voor ‘winter-, en zomersociëteit, concerten, comedie, talrijke bijeenkomsten en openbare vermakelijkheden’.

Al meer dan 140 jaar lang zijn stad en theater met elkaar verbonden. Artiesten hebben met hart en ziel het hooggeëerd publiek vermaakt, geboeid en geprikkeld. Generaties scholieren hebben zelf op de planken van de Grote Zaal gestaan terwijl ouders , opa's en oma's in de zaal trots toekeken.

Zoals Theo Maassen al in 2013 zei:

"De Junushoff is een perfect theater voor mijn voorstellingen. Intiem, omarmend met een intelligent en gul publiek. Ik hoop van harte dat het nog lang zal bestaan."

Culturele ANBI

Junushoff heeft de (culturele) ANBI status. Dit betekent dat Stichting Junushoff erkend is als een goed doel. Bijdragen aan de organisatie is zowel voor bedrijven als particulieren fiscaal aantrekkelijk. De belastingdienst stelt duidelijke voorwaarden aan ANBI instellingen, zoals het publiceren van een aantal gegevens op internet.

De gegevens van Junushoff zijn te vinden op de website federatie cultuur:

http://anbi.federatiecultuur.nl/organisatie/vscd/junushoff

Documenten die u hier kunt inzien

Jaarverslag Junushoff 2022

Inhoudelijk plan 2023-2024

Statuten Junushoff

 

Visie, missie en ambities Theater Junushoff

Inleiding
Wageningen is een kleine maar bijzondere stad met een prettig en tolerant leefklimaat. Wageningen is sinds jaar en dag sociaal bewogen, solidair met de kwetsbare medemens, en de stad heeft een scherp oog voor milieu en leefbaarheid. De Wageningse universiteit (WUR) drukt een zeer grote stempel op het leven in Wageningen. Het is met 6.000 medewerkers verreweg de grootste werkgever in Wageningen, en de studentenpopulatie van de WUR is in 2015 de tienduizend gepasseerd. De WUR profileert zich nadrukkelijk als een internationaal georiënteerde universiteit met als gevolg dat steeds meer studenten en researchers van binnen en buiten de EU voor langere tijd in Wageningen verblijven. Als uitvloeisel hiervan heeft Wageningen in demografisch opzicht een afwijkend profiel . De stad telt een bovengemiddeld aantal hoogopgeleiden, een bovengemiddeld aantal jongeren tot 25 jaar en een groot aantal nationaliteiten binnen haar stadsgrenzen. Maar vanwege de studentenpopulatie heeft Wageningen ook een bovengemiddeld aantal eenpersoonshuishoudens met een laag inkomen. Qua werkgelegenheid springt verder de grote omvang van de zakelijke dienstverlening in het oog. De speerpunten wetenschap en zakelijke dienstverlening zullen in de toekomst alleen maar in belang toenemen. Wageningen vormt samen met zeven andere gemeenten de regio Food Valley. De ambitie is om deze regio te ontwikkelen tot hét Europees agrofoodcentrum van Europa. De industrienijverheid en detailhandel zijn naar verhouding bescheiden te noemen. Het voorzieningenniveau in de stad (winkels, gezondheids- en zorginstellingen, horeca, cultuur) is voor het merendeel gericht op de behoefte van de eigen inwoners. Wageningen, Stad van de Bevrijding, heeft één groot evenement, Het eendaagse Bevrijdingsfestival op 5 mei, dat meer dan 100.000 bezoekers trekt. Naast dit grootschalige festival grossiert de stad jaarlijks in een bonte verzameling van kleinschalige culturele evenementen die door uiteenlopende organisaties worden georganiseerd, van studentengezelschappen tot wijkverenigingen, van cafés tot serviceclubs, van de bblthk tot beeldend kunstenaars, van museum De Casteelse Poort tot burgerinitiatieven, van lokale ondernemers tot jazzclub. Wageningen is een dynamische stad met veel betrokken inwoners, en Theater Junushoff maakt hier al meer dan 125 jaar onderdeel van uit.


Visie 
Een theater is vandaag van de dag geen gesloten cultureel bolwerk meer dat zich alleen richt op het aanbieden van voorstellingen. Natuurlijk is en blijft dit een kerntaak van het theater als intermediair tussen programmamaker, artiesten en publiek. Maar een podiumvoorziening is tegenwoordig zoveel meer. Een modern theater heeft voelsprieten in de samenleving, anticipeert op wat er leeft in de stad, is een culturele ontmoetingsplek, denkt mee en verleent ondersteuning aan initiatieven die voor de stad belangrijk of interessant zijn, stelt haar faciliteiten beschikbaar voor uiteenlopende bijeenkomsten, levert een bijdrage aan de culturele educatie in de stad en regio, en werkt samen met andere culturele voorzieningen om een rijk en veelzijdig cultureel leven in stand te houden en uit te bouwen.


Missie
Junushoff wil zo’n voorziening zijn. Een podiumvoorziening die voor culturele inspiratie, verdieping en ontspanning zorgt, maar ook een voorziening die verbindingen legt tussen haar programmering en de actualiteit in de samenleving, die het verenigingsleven verwelkomt, ondersteunt en stimuleert in haar culturele uitingen, en die haar gebouw, kennis en organisatie beschikbaar stelt voor initiatieven die de stad vooruit helpen.

Junushoff wil dé theatervoorziening voor de regio Wageningen, Ede, Renkum, Rhenen en Overbetuwe zijn. Als enig theater in dit verzorgingsgebied biedt Junushoff een brede theaterprogrammering aan met grote zaal- en kleine zaal-producties. Ten opzichte van de andere theaters in de regio Food Valley onderscheidt Theater Junushoff zich met een bovengemiddeld Grote Zaal-aanbod aan toneel en dans. Junushoff blijft een groot belang hechten aan het aanbieden van kwetsbare producties, die lang niet altijd op een grote publieke belangstelling kunnen rekenen en waarmee een financieel risico wordt gelopen, maar die qua schoonheid, scherpte of intellectuele diepgang zeker de moeite waard zijn om het publiek er kennis van te laten nemen. In een universiteitsstad horen zulke producties thuis.


Ambities
Junushoff wil hét theater van Wageningen en omgeving zijn;
Junushoff wil meer dan 30.000 theaterbezoekers per jaar trekken; 
Junushoff wil zijn band met de universiteit (WUR) uitbreiden, dit moet leiden tot een groter publieksbereik onder studenten en medewerkers;
Junushoff wil zijn bestaande relaties in de stad intensiveren en haar netwerk vergroten. Zij richt zich daarbij op de Wageningse amateurverenigingen, culturele instellingen en ondernemers;
Junushoff wil een hoger financieel rendement realiseren.


Kernwaarden 
Gastvrijheid, focus op kwaliteit, met een open blik naar de samenleving en het vermogen om hierop te anticiperen, en zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen. Dat zijn de kernwaarden waarmee Junushoff haar missie en ambities wil vormgeven. Deze kernwaarden lopen als een rode draad door alle geledingen van de organisatie van Junushoff, en ze worden door het bestuur en alle medewerkers omarmd.