Vrienden van Junushoff

Onze bijna 700 Vrienden dragen Junushoff een warm hart toe. Ze zijn de ambassadeurs van het theater en door hun bijdrage kunnen we af en toe nèt iets extra's toevoegen aan ons gebouw of de programmering.

Als tegenprestatie bieden we onze Vrienden de volgende Vriendenvoordelen aan:

-Ruim een week voorrang om kaarten voor het nieuwe seizoen te bestelen
-Uitnodiging voor de seizoenspresentatie
-Korting op 20-25 Vriendenvoorstellingen per seizoen
-Een gratis Vriendenvoorstelling per seizoen
-Als eerste op de hoogte van nieuw bijgeboekte voorstellingen.
-Gratis toegang tot rondleidingen
-Een speciale Vriendennieuwsbrief 2x per seizoen
-Geen verzendkosten voor bestelde entreekaarten tijdens de voorverkoop.

Vriend van Junushoff worden

Aanmelden
U kunt het hele jaar door Vriend van Junushoff worden. 
Als u dit aanmeldformulier download, uitprint, invult én ondertekent kunt u het vervolgens opsturen naar Junushoff, of bij de Theaterkassa afgeven.

Door u op te geven, geeft u meteen een machtiging af om de Vriendenbijdrage automatisch van uw rekening af te laten schrijven.

Vriendenjaar
Het Vriendenjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart.
De Vriendenbijdrage is € 22,50 per Vriendenjaar, ongeacht wanneer u Vriend wordt.
De bijdrage voor bestaande Vrienden wordt in april geïncasseerd. Wordt u Vriend in de loop van het seizoen, dan incasseert Junushoff de bijdrage binnen enkele weken nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen.
Het lidmaatschap is persoonlijk, alleen het lid krijgt de voordelen die bij het lidmaatschap horen.
U bent lid totdat u zelf weer opzegt. Het lidmaatschap wordt dus – zonder uw tegenbericht – jaarlijks automatisch verlengd.

Opzeggen
Opzeggen kan door een e-mail te sturen vóór 1 maart naar info@junushoff.nl. Dan gaat u opzegging in met ingang van het nieuwe Vriendenjaar, op 1 april. Met dit formulier trekt u ook de machtiging voor de automatische incasso van uw Vriendenbijdrage weer in.