Plan Poppodium JunusLIVE gelanceerd

Wageningen heeft misschien wel het grootse percentage jongeren in haar populatie in Nederland. Toch is er juist voor die doelgroep weinig te beleven in de stad. Al heel lang is het de wens van menig politieke partij om jongeren in Wageningen een culturele ontmoetingsplek te bieden. Poppodium Unitas heeft een groot hiaat achtergelaten. Wageningen Live en Junushoff hebben plannen gemaakt om dat hiaat op eigentijdse wijze te vullen.

De twee organiseerden de afgelopen jaren samen al popconcerten in de Kleine Zaal van Junushoff. Onlangs nog trok Jett Rebbel een volle zaal en ook eerdere concerten en dance-events konden op veel- en enthousiast publiek rekenen.

Die succesvolle samenwerking vormt een solide basis onder het gezamenlijke plan een Poppodium met C-status (zoals bv. Ekko in Utrecht) te realiseren in de Kleine Zaal van Junushoff.

De besturen van de twee organisaties hebben een Quickscan laten maken om de mogelijkheden te verkennen en een indicatie te krijgen van de kosten. Randvoorwaarden zijn: het poppodium moet een eigen identiteit hebben en de theaterfunctie en de popfunctie moeten elkaar niet in de weg zitten. De resultaten van de Quickscan laten zien dat er een reële mogelijkheid is om deze nieuwe functie voor de stad vorm te geven.

Er moet rekening worden gehouden met een investering van vier tot vierenhalf miljoen euro. Voor dat bedrag wordt ook een aantal grote onderhouds- en verduurzamingsuitdagingen waar Junushoff binnenkort voor staat opgelost. 

Wageningen Live en Junushoff vragen de gemeente een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren waarin een aantal zaken nader wordt onderzocht en waarin ook de exploitatie van het poppodium aan de orde komt. Ze hopen dat hiermee zicht komt op een vaste locatie voor jongerencultuur in Wageningen.